Ongelmat on tehty ratkaistaviksi.
Visio

Cosmopolis Oy konsultoi ja kouluttaa. Tarjoamme asiantuntijuutta työhyvinvoinnin kehittämiseen, ennakointiin, koulutuksen ja oppimisympäristöjen uudistamiseen. Kestävä kasvu rakentuu arktisen osaamisen, biotalouden, cleantechin ja digitalisaation varaan. Otamme vastuun, että onnistumme yhdessä. Edelläkävijyys perustuu jatkuvuuteen, tietoon tulevista päätöksistä, verkostoihin ja kokonaiskuvan hahmottamista. Tähän me sitoudumme.

Ota yhteyttä

paivi.p.lipponen@kolumbus.fi
+ 358 50 512 2264